Na 5. Internacionalnom festival šljive i voćnih rakija, koji je održan od  02. –  04. 09.2016. godine u Ugljeviku, Republika Srpska,  Destilerija Trivulesk d.o.o. Leskovac je osvojila

Medalje

  1. Vilijamovka – Velika zlatna medalja
  2. Dunjevača – Velika zlatna medalja
  3. Kajsijevača – Velika zlatna medalja
  4. Šljivovica – Velika zlatna medalja
  5. Lozovača – Velika zlatna medalja
  6. Voćna rakija – Velika zlatna medalja

Diplome sa velikom zlatnom medaljom

  1. Šljivovica stara
  2. Šljivovica bela