Na Kupu Vrnjačke Banje, koji je održan od 24.08. do 26.08.2016.godine u Vrnjačkoj Banji, Destilerija Trivulesk d.o.o. Leskovac je osvojila:

 Pehari

1.Pehar Apsolutnog Šampiona kupa

Medalje

 1. Vilijamovka – Velika zlatna medalja – Šampion grupe
 2. Dunjevača stara – Velika zlatna medalja
 3. Dunjevača bela – Velika zlatna medalja
 4. Kajsijevača – Velika zlatna medalja
 5. Šljivovica – Velika zlatna medalja
 6. Lozovača – Velika zlatna medalja
 7. Voćna rakija – Velika Zlatna medalja

Diplome sa velikom zlatnom medaljom

 1. Vilijamovka – šampion grupe
 2. Dunjevača stara
 3. Dunjevača bela
 4. Kajsijevača
 5. Šljivovica
 6. Lozovača
 7. Voćna