Na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je održan od 14. do 20. 05.2016.godine, Destilerija Trivulesk d.o.o. Leskovac je osvojila:

 Pehari

1. Pehar Apsolutnog Šampiona kvaliteta

2. Pehar za za dobar dizajn

Medalje

 1. Vilijamovka – Velika zlatna medalja
 2. Dunjevača – Velika zlatna medalja
 3. Šljivovica stara – Velika zlatna medalja
 4. Kajsijevača – Velika zlatna medalja
 5. Jabukovača – Velika zlatna medalja
 6. Lozovača – Velika zlatna medalja
 7. Travarica – Velika zlatna medaljaZlatna medalja
 8. Šljivovica bela – Zlatna medalja
 9. Voćna rakija – Zlatna medalja

Plakete

 1. Dunjevača – Šampion kvaliteta grupe proizvoda
 2. Kajsijevača – Šampion kvaliteta grupe proizvoda
 3. Šljivovica – Šampion kvaliteta grupe proizvoda
 4. Jabkovača – Šampion kvaliteta grupe proizvoda
 5. Lozovača – Šamion kvaliteta grupe proizvoda
 6. Travarica – Šampion kvaliteta grupe proizvoda

Diploma sa velikim šampionskim peharom za vrhunski kvalitet

Diplome šampiona grupe

 1. Jabukovača
 2. Dunjevača
 3. Kajsijevača
 4. Šljivovica stara
 5. Lozovača
 6. Travarica

Diplome sa velikom zlatnom medaljom

 1. Vilijamovka
 2. Dunjevača bela

Diplome sa zlatnom medaljom

 1. Šljivovica bela
 2. Voćna rakija